Най-новото поколение на системата за предупреждение при излизане от Volkswagen помага да се избегнат опасни ситуации при отваряне на вратите и слизане от автомобила в градския трафик. Системата за подпомагане може да предупреди водача и пътниците за участници в движението, които се приближават отзад към паркирания Volkswagen.

Например в обхвата на системата, новата технология може да разпознае велосипедисти, които често са сред най-уязвимите участници в движението. Системата за предупреждение при излизане осигурява защита както при отваряне на вратите на водача и пътника отпред, така и при отваряне на задните врати. Ако друг участник в движението се приближава отзад, докато пътник излиза от превозното средство, системата за предупреждение при излизане издава звуци на различни етапи.

Volkswagen ID.7

Снимка: Volkswagen

Новият Volkswagen ID.7, новият Passat и новият Tiguan са стандартно оборудвани с тази система за подпомагане, която със сигурност ще допринесе за предотвратяването на множество инциденти. В моделите Golf, ID.4 и ID.5, технологията се предлага опционално в технически специфична форма.

Новият Volkswagen ID.7 е оборудван с най-високата версия на системата за подпомагане за безопасно отваряне на вратите. Системата за предупреждение при излизане сканира зоната зад автомобила чрез два задни радарни сензора - отляво и отдясно в бронята, и информира пътниците за опасност, преди дори да се задейства дръжката на вратата. Ако участник в движението се приближава, LED светлина във външното огледало автоматично светва като първо ниво на предупреждение.

Volkswagen ID.7

Снимка: Volkswagen

Ако все пак един от бутоните за отваряне на вратата бъде натиснат, вратата не може да се отвори за кратък период от време. Ако вратата все пак се отвори, прозвучава предупредителен сигнал. Освен това асистиращата система остава активна в продължение на 3 минути, след като автомобилът Volkswagen ID.7 е бил паркиран и изключен, за да обхване всички пътници, които излизат от него.

Volkswagen Tiguan

Снимка: Volkswagen

Системата за предупреждение при излизане в новия Volkswagen Passat и новия Tiguan функционира по много подобен начин на тази в ID.7. Системата използва LED светлината в съответното външно огледало, за да информира пътниците в автомобила, ако участник в движението се приближава отзад, дори преди да се задейства дръжката на вратата. Ако въпреки това се задейства дръжката на вратата, звуковият сигнал прозвучава през високоговорител на тази врата. Тъй като и двата модела са оборудвани с механични ключалки на вратите, допълнителната функция за забавяне на отварянето на вратата от Volkswagen ID.7 не е налична.

Volkswagen Passat

Снимка: Volkswagen

Системата за предупреждение при излизане се предлага като опция при моделите Volkswagen ID.4 и ID.5. Тя работи по почти същия начин като в новия ID.7. Единственото изключение в този случай е, че LED светлината във външното огледало се активира само в случай на опасност, когато пътниците задействат една от дръжките на вратата. Останалите нива на предупреждение - звуковият сигнал в съответната врата и електронното забавяне на отварянето, са идентични с тези в ID.7.

Volkswagen ID.4 GTX и ID.5 GTX

Снимка: Volkswagen

Първият автомобил на Volkswagen със система за предупреждение при излизане беше настоящият Golf. При него системата работи по подобен начин на ID.4 и ID.5. Както при моделите Passat и Tiguan, Volkswagen Golf е оборудван с механично заключване на вратите, което означава, че допълнителната функция за забавяне на отварянето на вратата не е налична.