Toyota Motor Company планира да предложи на лизинг новият Toyota FCHV-adv, който има подобрени характеристики спрямо предшественика си по отношение на пробега и старта на двигателя при ниски температури, на други държавни институции и частни компании от или свързани с енергийната индустрия. Месечната лизингова сума е 5 300 евро (с ДДС) за 30 месеца. Toyota Motor Company е първият автомобилен производител в света, който представи на пазара автомобил с горивна клетка, като през 2002 г. компанията за първи път предложи лизинг Toyota FCHV в Япония. Чрез предлагане лизинг за Toyota FCHV, производителят получава обратна информация от експлоатацията на автомобила в реални условия. Тази информация се използва при по-нататъшни разработки, включително за подобряване надежноста и намаляване стойността на патентованата от Тойота високотехнологична полимерна електролитна горивна клетка - Toyota FC Stack. Този лизинг, както и участието на Toyota Motor Company в общи инициативи с японското правителството, компании от енергийния сектор и други заинтересовани страни, е насочен към подпомагане развитието на технологиите за внедряване в масова употреба на автомобили с горивна клетка.