Докато европейските регулаторни органи подозират китайските производители на електромобили в дъмпинг, представители на Института Роки Маунтин, американска организация с нестопанска цел, твърдят, че ако тенденцията за намаляване на разходите за тягови батерии се запази, до края на десетилетието електромобилите ще достигнат равностойна цена със средните автомобили с двигател с вътрешно горене в повечето региони по света, а през следващото десетилетие ще бъдат по-изгодни за експлоатация.

Според изследователите, докато през миналата година цената за съхранение на 1 kWh електроенергия в тяговата батерия на електромобил е достигнала 151 щ. долара, до 2030 г. тя може да спадне до стойност от 60 до 90 щ. долара за 1 kWh. Съвременните електромобили остават скъпи в много отношения, тъй като 40 % от производствената им цена се определя от разходите за производство на тяговата батерия.

Нещо повече, експертите смятат, че в Европа паритетът в цената на електрическите автомобили и автомобилите с двигател с вътрешно горене ще бъде постигнат още през 2024 г., а в САЩ - през 2026 година. Ако разгледаме други големи пазари на електрически автомобили, Китай ще преодолее този етап през 2025 г., а Индия - през 2027 година. Изчислението е направено за средни по размер леки автомобили, а в компактния клас паритетът ще бъде постигнат още по-бързо. Всъщност, занапред разходите за експлоатация на електромобили ще останат на по-ниско ниво в сравнение със сравнително големите автомобили с двигател с вътрешно горене.

Междувременно търсенето на петролни продукти от лекотоварни автомобили достигна своя връх през 2019 г. и според експертите след 2030 г. ще трябва да намалява с поне 1 млн. барела на ден всеки ден. Ако се запази сегашният темп на разрастване на пазара на електромобили в Европа и Китай, според авторите на прогнозата до 2030 г. обемът на продажбите им ще се увеличи поне шест пъти, а делът им на първичния пазар на автомобили ще достигне стойности от 62 до 86 процента. Всъщност това ще позволи на повечето европейски държави да се откажат от продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. За САЩ като цяло такива цели все още не са поставени на законодателно ниво, но щатите Ню Йорк и Калифорния възнамеряват да постигнат това до същата 2035 година.