Системите на Linde забелязват опасността още преди тя да е възникнала.
Какво би се получило, ако хората, складовата техника и заобикалящата среда можеха да комуникират помежду си? Складовите операции, като товарене и разтоварване, често предизвикват опасни ситуации. Когато едновременно на едно място работят и мотокари и хора, има много предпоставки за рискове и пълният контрол невинаги е възможен. В най-лошите случаи се стига до инциденти и имуществени загуби.

Винаги, когато мотокарите се движат, товарят или разтоварват, служителите, които са наоколо, трябва да са с повишено внимание. В интерлогистиката и производствените помещения рискове за сигурността представляват завоите без видимост, разсейващите шумове и изобщо всичко, което нарушава вниманието на служителите.

Системите на Linde за сигурност предупреждават навреме


Linde Safety Guard е иновативна помощна система, която подобрява безопасността и при водачите на мотокари и при преминаващите пешеходци. Системата притежава активна сигнализация за бъдещи опасности и всички, които са в близост могат да реагират своевременно. Самата сигнализация може да бъде настроена така, че да предупреждава звуково, с премигващи LED светлини или с вибрации. По този начин, опасностите могат да бъдат неутрализирани, преди да предизвикат физически наранявания или имуществени щети. Тази уникална система за безопасност е разработена от стартъп компанията Comnovo, която става част от Linde Material Handling през 2017 г. Тяхната разработка е внедрена в мотокарите още през 2016 г. От този момент досега, системата показва отлични резултати в най-различни индустрии. Linde Safety Guard е част от новите мотокари предлагани от Мотокар Сервиз ООД на българския пазар.

Кои са опасните зони в едно индустриално помещение?


Риск за пешеходците в един интерлогистичен център има в ъглите, на кръстовищата или при входовете на залите. Системата на Linde осигурява предварителна сигнализация, както за оператора, така и за пешеходците. Предупредителният сигнал може да се предава през стени и стелажи и е с точност до 10 сантиметра. Предупредителните сигнали се задействат, само когато има ясна опасност, като по този начин се избягват фалшиви аларми.

Твърде висока скорост на придвижване


Инцидентни ситуации могат да възникнат и ако мотокарите се движат прекалено бързо през зоните, където работят или вървят пешеходци. Дългите коридори също могат да бъдат предпоставка, шофьорите на мотокари да увеличат скоростта. Linde Safety Guard автоматично намалява скоростта на мотокара, когато се движи в тези критични зони.

Предотвратяване на инциденти с други мотокари

Сблъсъци между мотокари могат да възникнат на пресечните точки, където видимостта е лоша или ограничена. При тези обстоятелства системата за сигурност на Linde предупреждава всички оператори на мотокари за присъствието на другите мотокари в непосредствена близост до тях. Предупреждава от коя страна ще се приближи другия мотокар, като системата може да се настрои да не известява преди определено минимално разстояние.

Безопасност

Снимка


Системата за безопасност на Linde повишава безопасността за целия персонал. Тя може да вижда около ъглите, през стените, да намалява скоростите автоматично и може да бъде програмирана да отговаря на всеки опасен сценарий. Linde Safety Guard използва предупредителни звуци и сигнали за да предотвратява инциденти и го прави изключително успешно. Предавателите, които помагат за засичане на инцидентни ситуации се разполагат върху карите, стените на помещението, стелажите и дори се носят от персонала. Това осигурява бързо откриване, ранно предупреждаване и избягване на опасните ситуации.

Ако има вероятност да се сблъскат пешеходец и мотокар, се предупреждават и мотокара и пешеходеца. Приемниците в мотокара предупреждават колко пешеходци се приближават и от коя посока. Пешеходците се предупреждават от предавателя, който е върху тях, като това работи и през стени и през стелажи.

Зоните, където трябва да се ограничи скоростта, могат да бъдат предварително дефинирани и системата автоматично да намали скоростта на кара и да предупреди оператора. Това свежда до минимум инцидентите, които се случват дори във високо рисковите места, като производствената част и местата за товарене. Всичко това е възможно само защото системата за сигурност на Linde е в състояние да определи точно позицията на маркираните обекти и персонала в рамките на десет сантиметра. Това ниво на точност помага за предотвратяване и на фалшивите аларми. Комуникацията между системите и предавателите става чрез широколентов радиосигнал 4 GHz, което означава, че няма как да се получат смущения от Bluetooth, RFID или Wi-Fi сигнали.

Системата може да бъде адаптирана да отговаря на всички изисквания за сигурност. Състои се от отделни модули и може да бъде пригодена за различни рискови ситуации в различни обекти, което я прави система с изключително висока адаптивност.
stat
Стани фен във Facebook

КоментариОще новини за Други


Нови автомобили