Mini

Вносител MINI

BMW Group

BMW Group България присъства на българския пазар от юли 2007 г. Компанията е клон на BMW Vertriebs GmbH, производител на марките BMW, Rolls-Royce и MINI.
Българското представителство е под ръководството на Александър Миланов и отговаря за всички оперативни и поддържащи дейности в сферата на продажбите, маркетинга, комуникациите и следпродажбеното обслужване на марките BMW и MINI на българския пазар.
Откриването на българския офис е част от пазарната стратегия на BMW Group, която цели заемането на основна позиция на пазарите във всички страни – членки на ЕС, от Централна и Източна Европа и да гарантира, че клиентите в цяла Европа ще имат достъп до високите стандарти на BMW Group в сферата на продажбите и сервиза.

Официален сайт:
www.mini.bg


Шоурум Mini