Chrysler, която е собственост на Cerberus Capital, е по-малка от конкурентите си Ford и General Motors и растящите цени на петрола оказват голям натиск върху нея. Във вътрешно съобщение, изпратено от изпълнителния директор Робърт Нардели, персоналът е помолен да подходи към идеята с отворен подход и в духа на екипната работа. Очаква се служителите да използват платения си отпуск през периода освен ако нямат планове за ваканция по друго време, които да не могат да отменят.