Съгласието Chrysler дойде две седмици след отказа на компанията да се съобрази с преценка на Националната администрация по безопасност на магистралния трафик (НАБМТ), според която съществува риск от запалване.
НАБМТ е регистрирала 51 смъртни случая вследствие на възникнал пожар във въпросните автомобили при катастрофа. Възпламеняването при тях е предизвикано от дефект на резервоарите, който води до разкъсването им и предизвикване на пожар, твърди регулаторът.
Става въпрос за модели "Liberty", произведени от 1993 до 2004 г. и "Grand Cherokee", излезли от конвейер между 2002 и 2007 г.
Chrysler настояваше, че заключенията не отговарят на реалността и отказваше да изпълни предписанията. Сега заявява, че двете страни "са разрешили противоречията" си по въпроса.
Компанията обяви, че макар и автомобилите им да не са дефектни и да са сред най-сигурните, проблемът е предизвикал безпокойство у клиентите и компанията е решила да предприеме съвместни действия с НАБМТ. Допълнителните мерки ще гарантират безопасността на возилата, уверяват от компанията.