Всички нови модели автомобили ще трябва да преминават от днес по-надеждни изпитвания за емисии при движение в реални условия и подобрено лабораторно изпитване.
Това е необходимо, за да бъдат допуснати за движение по пътищата на Европа, съобщиха от Брюксел.

Изпитванията представляват една от няколко важни стъпки в работата на Европейската комисия за екологично чиста, устойчиво развита и конкурентоспособна автомобилна промишленост.

Бързото преминаване към превозни средства с нулеви емисии е в наш общ интерес с оглед на наличните рискове за общественото здраве и околната среда. Също така, то е от решаващо значение за участниците в автомобилната промишленост, ако те искат да останат конкурентоспособни в световен мащаб. В момента обаче дизеловите автомобили продължат да са част от нашето ежедневие и ние трябва да възстановим доверието в тази технология. Поради това въвеждането на нови, по-надеждни тестове за нови автомобили е от съществено значение”, заяви Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, цитирана от technews.bg.

За автомобилите, които вече се движат по пътищата, държавите членки трябва да прилагат строго закона и да предприемат допълнителни мерки, заедно с всички заинтересовани страни, за намаляване на емисиите от съществуващия автомобилен парк, допълни Бенковска.

Емисиите на азотни оксиди (NOХ) и на прахови частици, които са основни замърсители на въздуха, ще се измерват по по-надежден начин в реални условия на движение (изпитване за ЕРУ). Това изпитване ще допълни една нова, по-реалистична процедура за лабораторно изпитване (изпитване WLTP) за всички емисии, вкл. емисиите на СО2 и на разхода на гориво, както и емисиите на NOХ и други замърсители на въздуха. Двете изпитвания ще станат задължителни от септември 2017 г. за всички нови модели автомобили и ще бъдат постепенно въведени между 2018 г. и 2019 г.

За редица замърсители, вкл. азотен диоксид (NO2), държавите членки трябва да съблюдават норми за пределно допустими в ЕС стойности и да създават планове за качеството на въздуха за зоните или агломерациите, в които тези пределно допустими стойности са надхвърлени.

След направените през септември 2015 г. разкрития за използването на измервателно-коригиращ софтуер от групата Volkswagen, с цел да бъдат заобиколени нормите за емисии за някои замърсители на въздуха, Комисията прикани всички държави членки да проведат разследвания за установяване на действителните нива на емисиите от превозни средства на тяхна територия и да осигурят съответствието им със законодателството на ЕС.

Комисията разработи обща методика за изпитване, чрез която се проверява за наличието на измервателно-коригиращи устройства, които променят резултатите от лабораторните изпитвания.
stat
Стани фен във Facebook

Коментари



Още новини за Други


Нови автомобили